GECERTIFICEERD EN
GESPECIALISEERD PARTNER

OC Barging heeft de juiste kennis en certificering in huis om alle gradaties afvalhout en andere recyclematerialen, maar ook GMP+FSA veevoeders, te mogen vervoeren in Nederland, België, Duitsland en Frankrijk. Dit onderscheid ons ook ten opzicht van andere logistieke dienstverleners.

Alle schepen die voor OC Barging varen beschikken ten alle tijden over de benodigde certificeringen om zo de kwaliteit en betrouwbaarheid van uw vracht te waarborgen.

54-1440x960

Beförderungserlaubnis
& Entsorgungsfachbetrieb

Voor de kringloop van gesloten stoffen en afvalbeheer op Duits grondgebied zijn er strenge voorschriften voor inzamelaars, vervoerders, handelaars en makelaars van toepassing. In het grensoverschrijdende verkeer over binnenwateren moet het vervoer van afvalstoffen plaatsvinden volgens Verordening 1013/2006. Hiervoor is een Beförderungserlaubnis verplicht. Elk schip moet over een eigen Erlaubnis § 53 danwel Erlaubnis § 54 beschikken. 

OC Barging B.V. is bovendien gecertificeerd als gespecialiseerde onderneming voor afvalbeheer - Entsorgungsfachbetrieb - volgens § 56 Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG).

Kwaliteit in transport
begint bij NIWO

Voor bedrijven die zich in Nederland bezighouden met het Vervoeren, Inzamelen, Handelen en/of Bemiddelen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen is vermelding op de landelijke VIHB-lijst verplicht. Buitenlandse bedrijven, die deze activiteiten op Nederlands grondgebied verrichten moeten ook op de lijst staan. De NIWO behandelt de aanvragen voor vermelding op de VIHB-lijst. De lijst van geregistreerde ondernemers is openbaar en terug te vinden op de website van de NIWO.

Bron: www.niwo.nl

niwo-1440x960
ovam-1440x960

Samen maken
we morgen mooier

De OVAM is een Vlaamse overheidsdienst die ervoor zorgt dat in Vlaanderen op een doordachte en milieubewuste manier omgegaan wordt met afval, materialen en bodem. Ze geven richting aan het beleid rond afval, materialen en bodem en beïnvloeden zo de uitvoering van de wetgeving.

De bodem beschermen ze door de bodemkwaliteit in Vlaanderen te controleren, verontreinigingen te voorkomen en bodemsaneringen ambtshalve uit te voeren.

Ze helpen gezinnen en bedrijven om afval te vermijden en juist te sorteren. Samen met alle Vlamingen werken zij aan een circulaire economie, om zo de levensduur en het hergebruik van producten en grondstoffen te maximaliseren.

Bron: www.ovam.be

GMP+ FSA “Feed Safety Worldwide"

Bedrijven met het GMP+ FSA certificaat tonen aan dat zij voldoen aan alle eisen en voorwaarden voor de borging van diervoederveiligheid. FSA staat voor Feed Safety Assurance.

GMP+ FSA bevat standaarden voor alle schakels in de keten. Onder meer ISO-9001, HACCP, voederveiligheidsnormen, traceerbaarheid, monitoring, basisvoorwaardenprogramma, ketenbenadering en het Early Warning System. 

De unieke ketenbenadering die GMP+ International handhaaft, brengt het beste van twee werelden samen: individuele én gezamenlijke verantwoordelijkheid. Wanneer elke schakel in de keten zich toelegt op diervoederveiligheid, zorgen we samen voor een veilige markt.

Bron: www.gmpplus.org/nl

gmp-1440x960