EEN DIENSTVERLENING
IN VEILIGE HANDEN

Agribulk is de verzamelterm voor alle agrarische goederen, zoals granen, oliehoudende zaden en veevoedergrondstoffen die in grote hoeveelheden vervoerd worden. Deze producten maken een belangrijk onderdeel uit van de voedsel- en energieketens. Het transport over de binnenwateren van Europa van uw agribulk GMP+ lading is bij OC Barging in veilige handen.

Aangezien het hier over voedselveiligheid gaat, worden er strenge eisen gesteld aan eenieder die onderdeel uitmaakt van de keten. Wij als OC Barging realiseren ons dat de wetten, regels en standaarden omtrent veilig diervoeder goed en noodzakelijk zijn. De juiste certificering volgens de GMP+ FSA normen staan dan ook hoog bij ons in het vaandel. Wij controleren, én ondersteunen, onze ketenpartners voortdurend op de navolging van voorschriften en procedures.

agribulk-1440x960

Bewust van voedselveiligheid

Voedselveiligheid gaat verder dan alléén voldoen aan de regels die hiervoor gelden. Zoals GMP+ International aangeeft omvat de unieke ketenbenadering die zij handhaaft: individuele én gezamenlijke verantwoordelijkheid. Wanneer elke schakel in de keten zich toelegt op diervoederveiligheid, zorgen we samen voor een veilige markt.

Ingrediënten die nodig zijn om dit gezamenlijke doel te behalen beperken zich niet alleen tot het hebben van kennis van de regels. Bewustwording en motivatie van elk individu, en wat elke handeling voor een effect heeft en het belang ervan voor de voedselveiligheid, zijn eveneens belangrijk. OC Barging is niet alleen goed uitgerust om uw agribulk GMP+ lading op de juiste manier te vervoeren, maar ook gemotiveerd en bewust van haar verantwoordelijkheid.