Disclaimer (in Dutch)

Op deze website verstrekt OC Barging B.V. informatie over uiteenlopende onderwerpen. De verstrekte informatie is van algemene aard en kan niet worden aangemerkt als beroepsmatig aanbod, advies- of vervoersdienst in een concrete situatie. 

Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, garandeert OC Barging B.V. niet dat de daarop verstrekte informatie te allen tijde compleet, actueel en/of accuraat is en/of dat de website te allen tijde toegankelijk is en/of vrij is van virussen en/of andere schadeveroorzakende programmatuur.
 
Gezien het bovenstaande accepteert OC Barging B.V. geen enkele aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade door gebruikmaking van de informatie die op deze website is verstrekt en/of door het bezoeken van deze website.
 
De inhoud van websites die door middel van een link zijn verbonden aan de website van OC Barging B.V. is niet door OC Barging B.V. gecontroleerd, noch heeft OC Barging B.V. de controle over deze inhoud. OC Barging B.V. accepteert dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze aan de website van OC Barging B.V. gelinkte websites.